Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi

Tabe təşkilatlar
|

Zərdab rayon Tarix-diyarşünaslıq muzeyi

Zərdab Rayon Tarix-diyarşünaslıq muzeyi 05 aprel 1984-cü ildən fəaliyyət göstərir.Hal-hazırda muzeydə 10 nəfər işçi çalışır.Onlardan 2 nəfər ali təhsilli,5 nəfər orta ixtisas təhsilli,3 nəfər orta təhsillidir.

   Muzeyin sahəsi 325 m2-dir.Muzeydə 5287 eksponat mühafizə olunur.Muzeyin ekspozisiyası Zərdab rayonunun ən qədim zamanlardan başlayaraq bu günə qədərki tarixini,etnoqrafiyasını əhatə edir.Muzeyin eksponatları 8 bölmədə nümayiş olunur.

1-ci bölmə -rayonun təbiəti haqqında.

2-ci bölmə -Rayonun qədim dövr bölməsi.

3-c bölmə -Milli mətbuatın banisi H.B.Zərdabi haqqında.

4-cü bölmə -Azərbaycan demokratik Respublikasının görkəmli xadimləri haqqında.

5-ci bölmə -Böyük Vətən müharibəsi dövrü(1941-45).

6-cı bölmə -Zərdab rayonunun maarif,səhiyyə,mədəniyyət,idman sahələri və XXI əsrdə əldə olunan nailiyyətləri.

7-ci bölmə -Şəhidlər haqqında bölmə.

8-ci bölmə -Azərbaycan Respublikası Müstəqillik dövründə.

Ünvan:
Zərdab rayonu Ramiz Kərimov küç.17.
Telefon:

(02029) 6 43 78

E-mail:

tarix.muzey@mail.ru

Url:
https://www.facebook.com/sahnaz.mustafayeva.9