Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Mərkəzi Aran Regional Mədəniyyət İdarəsi

Tabe təşkilatlar
|

Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayonunda ilk kitabxana 1923-cü ildə yaradılmışdır.1972-ci ildə kitabxana üçün xüsusi layihə ilə ikimərtəbəli bina inşa edilmişdir.Kitabxana M.Ə.Sabirin adını daşıyır.

 Hazırda Göyçay rayon MKS-nin tərkibində 37 kitabxana fəaliyyət göstərir.Bunlardan: 1-i Mərkəzi kitabxana , 2-i şəhər kitabxanası, 34-ü kənd kitabxana filialıdır.

MKS və filiallarda 96 nəfər kitabxana işçisi fəaliyyət göstərir.

M.Ə.Sabir adına rayon Mərkəzi Kitabxanasında 6 şöbə fəaliyyət gözstərir.

1. Oxuculara xidmət şöbəsi;

2. Kitabxana bibloqrafiya proseslərinin  avtomatlaşdırilması şöbəsi;

3. Metodiki –bibloqrafiya şöbəsi;

4. Komplektləşmə və kitabişləmə şöbəsi;

5. Uşaq şöbəsi;

6. İnformasiya resurs  şöbəsi

 

  MKS-nın kitab fondu 314113 nüsxə, oxucuların sayı  30562 nəfərdir.

Ünvan:
Göyçay şəhəri,Atatürk küç,67
Telefon:

(02027) 4 15 10

E-mail:

mks.goycay@mail.ru

Url:
https://www.facebook.com/M%C6%8FSabir-ad%C4%B1na-G%C3%B6y%C3%A7ay-rayon-M%C9%99rk%C9%99zi-Kiabxanas%C4%B1-956059117847534/