Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi

Tabe təşkilatlar
|

Ucar rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Ucar rayon kitabxanası 1948- ci ildə yaradılıb.1978-ci ildən  Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi kimi fəaliyyət göstərir.

MKS-nin 38 kitabxana filialı var.

Mərkəzi kitabxanada 6 şöbə fəaliyyət göstərir.

1.MKS-nin mərkəzi kitabxanasının oxuculara xidmət şöbəsi.

2.Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi.

3.Metodika və biblioqrafiya şöbəsi.

4.Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi.

5.İnformasiya-resurs şöbəsi.

6.Mərkəzi kitabxananın  uşaq şöbəsi.

           Ucar rayon Mərkəzi Kitabxanası 2015-ci ilin yanvar ayından etibarən ALİSA proqramı ilə işləyir.Kitabxana virtual oxuculara xidmət göstərir.

Kitabxananın kitab fondu 261176 nüsxədən ibarətdir

Kitabxanada 9 Ali təhsilli,54 orta ixtisas təhsilli işçilər çalışır.                                              

Kitabxana fasiləsiz olaraq rayon əhalisinə xidmət göstərir.

Ünvan:
Ucar şəhəri,Koroğlu küçəsi, 66
Telefon:

(02021) 3 01 48

Fax:

(02021) 3 03 61

E-mail:

mks.ucar@mail.ru

Url:
www.ucar.cls.az